Säg hej till några av oss på BiTA!

 

Hej, Anders Thelander!

Vad jobbar du med på BiTA och vilka är dina kompetensområden?

Jag har en fantastiskt rolig roll som försäljningschef på BiTA, en roll som är operativ, taktisk och strategisk på samma gång. Förutom att själv sälja BiTA:s tjänster så hjälper jag mina kollegor att lyckas med deras försäljning och det är det som gör min roll så spännande. En stor del av min tid går även åt till att ansvara och driva olika marknadsföringsaktiviteter. Jag är ekonom i botten, med inriktning mot just marknadsföring, och min bakgrund domineras av olika säljande och affärsutvecklande roller, allt från projektledare till Key Account Manager. Min kompetensbas ligger kring tjänsteförsäljning och relationsbyggande men har med åren även kompletterats med kunskaper inom till exempel förändringsledning, processetablering och tjänsteorientering. Jag bidrar även med att hålla föredrag och utbildningspass på några av våra kompetensutvecklingsprogram.

Varför vill du arbeta på BiTA?

Jag är en utpräglad lagspelare och BiTA är helt enkelt ett lag som man gärna vill ”spela” i! Man får förmånen att arbeta med otroligt kompetenta människor som dessutom är prestigelösa och trevliga. Vi är ett kunskapsföretag och det präglar kulturen; information delas och det finns en genuin vilja att hjälpa varandra. Vi vill hela tiden framåt, utåt och uppåt! Det är därför jag har jobbat på BiTA i drygt 12 år. Vi arbetar dessutom i en mycket spännande bransch där vi verkligen vill hjälpa organisationer att skapa konkret affärs- och verksamhetsnytta i den digitala transformationen.

Vilka utmaningar ser du som du skulle vilja bidra till att lösa?

Många! Kanske är utmaningen med behovet av kontinuerlig kompetensutveckling en av dem som ligger mig varmast om hjärtat. Med de snabba förändringar som digitaliseringen medför så måste i princip alla organisationer skapa en strategi för hur kompetensutveckling ska bedrivas, både på kort och lång sikt. Det är den enskilt viktigaste komponenten för att lyckas med den digitala transformationen enligt Digitaliseringskommisionen. På BiTA arbetar vi oerhört hårt med detta genom att skapa utbildningar och kompetensutvecklingsprogram som ger konkret nytta och värde. Vi har även utvecklat tjänster som stöttar våra kunder i denna utmaning.

Vad kan du ge för goda råd till någon som vill arbeta på BiTA?

Förutom att ta kontakt med oss redan idag, så tror jag att det är viktigt att förstå att vi vill bygga BiTA tillsammans. Det innebär för mig att man är delaktig i alla delar av företaget, inte minst inom försäljning. Att utveckla relationer och kunder, och därmed bidra till att vi kan fortsätta växa är allas möjlighet och ansvar. Det gör vi genom att hela tiden jobba som ett lag och hjälpa varandra. På BiTA finns även möjligheten att delta i det affärsutvecklande arbetet så ett annat råd är att inte vara rädd för att komma med nya idéer – det är så vi utvecklas som företag!


Hej, Annica Forsgren!

Vad jobbar du med på BiTA och vilka är dina kompetensområden?

Jag jobbar på BiTAs utbildningsavdelning som Operativt Utbildningsansvarig och med att samordna och koordinera alla BiTAs utbildningsleveranser. Jag är serviceinriktad, lyhörd, noggrann, positiv och sätter kunden i fokus.

Varför vill du arbeta på BiTA?

Jag brinner för utbildning och kompetensutveckling! Tycker om service och mötet med människor, vilket jag gör på BiTA i form av våra kursdeltagare. Jag värdesätter "frihet under ansvar", det vill säga att jag får ta ansvar och fatta beslut. Sen har jag även väldigt trevliga kollegor…!

Vilka utmaningar ser du som du skulle vilja bidra till att lösa?

Att vi "lyfter fram" BiTA ännu mer så att vi "syns" mer och blir det självklara valet av leverantör och samarbetspartner för våra kunder. Jag tycker att vi ska bygga långsiktiga relationer med kunderna, så att BiTA blir en samarbetspartner och inte bara en leverantör.

Vad kan du ge för goda råd till någon som vill arbeta på BiTA?

Man ska vara en teamspelare, vara "öppen" för många olika arbetsuppgifter, sälj- och serviceinriktad samt gilla mötet med olika människor och kunder.


Hej, Felix Kungberg!

Vad jobbar du med på BiTA och vilka är dina kompetensområden?

Jag arbetar som konsult på BiTA med en bakgrund som teknisk projektledare inom IT-implementationer. Min roll innefattar ofta att driva och genomföra digitalisering hos uppdragsgivaren, vilket kortfattat innebär planläggning, budgetering, resursallokering, implementation, utbildning, testning och utrullning. Mina kompetensområden är framförallt projektledning, processkartläggning och effektivisering av IT-processer. I tidigare uppdrag har jag även jobbat mycket med förvaltning, kvalitetssäkring och ledarskap.

Varför vill du arbeta på BiTA?

Därför att det är ett bolag med stor entreprenörskänsla där alla medarbetare är delaktiga i bolagets utveckling och har stor möjlighet att påverka bolagets riktning och kurs. Medarbetarna är intelligenta och professionella, och utgör tillsammans en väldigt stor kunskapsbas som delas och sprids inom organisationen. Samtidigt finns en bred variation av olika typer av både kunduppdrag och interna uppdrag som ger utrymme för personligt lärande och tillväxt.

Vilka utmaningar ser du som du skulle vilja bidra till att lösa?

Att lyfta uppfattningen kring bolaget och dess rykte till att bli en av de hetaste och mer välkända kandidaterna i val av såväl arbetsgivare som för företag att handla tjänster av.

Vad kan du ge för goda råd till någon som vill arbeta på BiTA?

Sök dig hit eller kom och besök oss på en kunskapsfrukost för att prata med oss och få veta mer om BiTA och hur vi arbetar.


Hej, Christina Jakobsson!

Vad jobbar du med på BiTA och vilka är dina kompetensområden?

Jag arbetar med försäljning på BiTA. Mitt jobb går ut på att kontakta nya och befintliga kursdeltagare för att boka in schemalagda utbildningsplatser och företagsanpassade utbildningar.

Varför vill du arbeta på BiTA?

Jag arbetar på BiTA för att jag får möjlighet att utvecklas i min roll som säljare och jag uppskattar att ingen dag är den andra lik. Att jag dessutom får arbeta med otroligt glada, engagerade och kompetenta medarbetare ser jag som ett stort plus.

Vilka utmaningar ser du som du skulle vilja bidra till att lösa?

Jag skulle vilja vara med i resan och bidra till att BiTA blir ännu större och starkare på marknaden.

Vad kan du ge för goda råd till någon som vill arbeta på BiTA?

Vill du vara med och utvecklas i ett bolag med hjärta och skärpa som hänger med i digitaliseringen? Sök dig isåfall till oss!


Hej, Michael Ramirez!

Vad jobbar du med på BiTA och vilka är dina kompetensområden?

Jag jobbar med processbasserad verksamhetsutveckling och utbildning. Mina kompetensområden är inom förändringsledning och ledarskap.

Varför vill du arbeta på BiTA?

BiTA ger mig möjligheten att arbeta och fördjupa mig i de ämnesområdena som jag brinner för.

Vilka utmaningar ser du som du skulle vilja bidra till att lösa?

En utmaning som jag ofta stöter på är motivation, varför vi gör vad vi gör, angelägenheten att vilja …

Vad kan du ge för goda råd till någon som vill arbeta på BiTA?

Kör hårt!


Hej, Petra Karlsson!

Vad jobbar du med på BiTA och vilka är dina kompetensområden?

Jag jobbar med ekonomi- och personaladministration och har mycket kunskap inom just , ekonomi, administration och service!

Varför vill du arbeta på BiTA?

För att BiTA ger mig möjlighet att utvecklas i den riktning jag önskar och möjlighet att arbeta med frihet under ansvar. BiTA är också en flexibel arbetsgivare om jag också är det. :-)

Vilka utmaningar ser du som du skulle vilja bidra till att lösa?

Att ständigt ligga i framkant, jag vill bidra till att BiTA hänger med i den digitala utvecklingen inom mina ansvarsområden

Vad kan du ge för goda råd till någon som vill arbeta på BiTA?

Om du själv ger kommer du också få tillbaka!!!


Hej, Ulf Myrberg!

Vad jobbar du med på BiTA och vilka är dina kompetensområden?

PÅ BiTA arbetar jag framförallt inom fyra olika områden. Som konsult har jag det senaste året främst arbetat med två kunder; Migrationsverket och Rejlers. I övrigt försöker jag att bidra till verksamheten genom att vara involverad i rekrytering av nya medarbetare samt att driva och arbeta med vissa marknadsföringsaktiviteter. Dessutom är det jag som idag håller ihop vår IT-miljö och bland annat har kontakterna med våra underleverantörer.

Varför vill du arbeta på BiTA?

Jag vill arbeta på BiTA för att det är ett bolag där man kan vara med och påverka, både i det lilla och det stora. Vi har ett bra driv och alla medarbetare har ambitioner, initiativkraft och stort engagemang. Det är alltid inspirerande på BiTA och BiTAs fem värdeord ger mig det jag behöver för att trivas - Kompetens, Nytta, Engagemang, Frihet och Samarbete. Allt detta kompletterat med ”frihet under ansvar”-tanken där var och en som bidrar till framgången får stor frihet uppskattar jag.

Vilka utmaningar ser du som du skulle vilja bidra till att lösa?

Att vara ett strategiskt stöd till vår VD och tillsammans utveckla verksamheten hoppas jag kunna hjälpa till med under det kommande året.

Vad kan du ge för goda råd till någon som vill arbeta på BiTA?

Ta chansen att arbeta på ett bolag som har mycket att ge framtiden. Vi har en toppengagerad VD med många tankar, idéer och initiativ som kommer att engagera oss alla ytterligare och ge dig en möjlighet att vara med på en resa som aldrig kommer att bli tråkig.