Säg hej till några av oss på BiTA!

 

Hej, Martin Tauson!

Vad jobbar du med på BiTA och vilka är dina kompetensområden?

Jag har förmånen att vara ytterst ansvarig för BiTA genom min roll som VD för bolaget. Mitt primära fokus utöver den dagliga driften av bolaget är att arbeta långsiktigt och strategiskt med utvecklingen av vår verksamhet samt våra kunder. Jag har en lång erfarenhet som konsult hela vägen från att bygga nätverk som teknisk konsult till strategisk rådgivning som managementkonsult. Jag har drivit förändring inom många typer av organisationer både som konsult, men även som linjechef vilket givit mig en styrka och kompetensgrund i att förstå strategi hela vägen till exekvering.

Varför vill du arbeta på BiTA?

Jag sökte efter ett bolag med sunda värderingar och synsätt, inte minst kring hälsa och balans där jag har sett baksidan av myntet med obalans för många gånger i mitt arbetsliv. I BiTA fann jag en kultur av att genuint bry sig om varandra, vilja hjälpa till genom att sprida kunskap och gemensamt bygga bolaget genom en stark entreprenörskänsla och delaktighet. Samtidigt vibrerar organisationen av driv och ambition, en ganska svårslagen kombination enligt mig.

Vilka utmaningar ser du som du skulle vilja bidra till att lösa?

Så många som möjligt, att finna lösningar på utmaningar och problem ger mig energi. Som VD leder jag arbetet med hur BiTA ska utvecklas för att fortsätta att vara relevanta som kunskapsföretag i en föränderlig omvärld, ganska svårt men oerhört spännande. Hos våra kunder skapar den ökade förändringstakten genom digitalisering och modernisering många utmaningar, men centralt står kunskap och kompetens. Jag tror att bolag som har en plan för hur de ska säkra och modernisera sin organisations kompetens är de bolag som klarar av digitaliseringen bäst. BiTA vill och kan stötta kring dessa utmaningar.

Vad kan du ge för goda råd till någon som vill arbeta på BiTA?

Det är egentligen kanske enkelt, ta kontakt med oss och skapa dig en uppfattning om vilka vi är. Jag är övertygad att om du delar våra värderingar så kommer du att gilla oss och om du är en duktig konsult och utbildare eller kan växa in i rollen så gillar vi dig också.


Hej, Andreas Bogatic!

Vad jobbar du med på BiTA och vilka är dina kompetensområden?

Som nyanställd konsult är det just nu två områden som ligger i fokus, dels processutveckling, strategisk och operativ förändringsledning och förvaltningsstöd hos kunder, dels personlig kompetensutveckling för att bli ackrediterad kursledare på BiTA. Mina primära kompetensområden ligger i coachande ledarskap, strategisk och operativ förändringsledning och processutveckling.

Varför vill du arbeta på BiTA?

BiTA är ett företag som hittat både den familjära känslan mellan kollegorna som du finner i det lilla företaget och den struktur och ordning som du förknippar med det stora företaget. Att dessutom få växla den praktiska yrkesrollen som konsult ute hos stora kunder med den teoretiska rollen som kursledare är en annan viktig anledning att jag valde BiTA. Kombinationen av att växelvis ta med teori ut i verkligheten och verkligheten in i kursverksamheten ger ständigt nya infallsvinklar och ett mervärde både för kunder och kursdeltagare, samtidigt som det är mycket utvecklande för mig i min yrkesroll.

Vilka utmaningar ser du som du skulle vilja bidra till att lösa?

Många organisationer har kommit långt i utvecklingen av IT i den operativa driften och har tagit stora steg i tjänstefieringen under de senaste åren, nu talar allt fler om digitaliseringen av verksamheten som IT stödjer. Samtidigt finns fortfarande mycket kvar att göra när det gäller optimering och förbättringsarbete kring den grundläggande leveransen av IT-tjänster och den bakomliggande driften och samspelet med verksamheten som nyttjar IT-tjänsterna. Få organisationer tar vara på den fulla potentialen som ITIL möjliggör, här vill jag hjälpa kunder att realisera mer effektiviseringar.

Parallellt med en förbättrad operativ leverans är den stora utmaningen att hitta en anpassningsbar och sammanhållen strategisk utvecklingsstrategi för IT-drift i större organisationer. Genom att organisationer hittar ett effektivt sätt att takta in nya och förändrade verksamhetsbehov in i IT-driften, där framtagande av IT-lösningar går hand i hand med förändringar i infrastruktur, kan ytterligare potential uppnås där IT på allvar börjar bidra direkt i affärsnyttan genom signifikant kortare ledtider och lägre kostnader för IT. Även inom denna strategiska, verksamhetsnära utveckling vill jag fortsätta bidra till den nödvändiga förändringsledningen och coachande av chefer och ledare.

Vad kan du ge för goda råd till någon som vill arbeta på BiTA?

Brinner du för förändring, utveckling och utbildning inom IT? Vill du ständigt utmanas och utmana din omgivning om att nå ytterligare en förbättring av verksamheten? Har du en bred erfarenhet av att utveckla, leda och coacha inom IT? Hör då av dig till oss, du kan vara vår nästa kollega!


Vill du läsa mer om oss som arbetar på BiTA kan du göra det här