Säg hej till några av oss på BiTA!

 

Hej, Annica Forsgren!

Vad jobbar du med på BiTA och vilka är dina kompetensområden?

Jag jobbar på BiTAs utbildningsavdelning som Operativt Utbildningsansvarig och med att samordna och koordinera alla BiTAs utbildningsleveranser. Jag är serviceinriktad, lyhörd, noggrann, positiv och sätter kunden i fokus.

Varför vill du arbeta på BiTA?

Jag brinner för utbildning och kompetensutveckling! Tycker om service och mötet med människor, vilket jag gör på BiTA i form av våra kursdeltagare. Jag värdesätter "frihet under ansvar", det vill säga att jag får ta ansvar och fatta beslut. Sen har jag även väldigt trevliga kollegor…!

Vilka utmaningar ser du som du skulle vilja bidra till att lösa?

Att vi "lyfter fram" BiTA ännu mer så att vi "syns" mer och blir det självklara valet av leverantör och samarbetspartner för våra kunder. Jag tycker att vi ska bygga långsiktiga relationer med kunderna, så att BiTA blir en samarbetspartner och inte bara en leverantör.

Vad kan du ge för goda råd till någon som vill arbeta på BiTA?

Man ska vara en teamspelare, vara "öppen" för många olika arbetsuppgifter, sälj- och serviceinriktad samt gilla mötet med olika människor och kunder.


Hej, Felix Kungberg!

Vad jobbar du med på BiTA och vilka är dina kompetensområden?

Jag arbetar som konsult på BiTA med en bakgrund som teknisk projektledare inom IT-implementationer. Min roll innefattar ofta att driva och genomföra digitalisering hos uppdragsgivaren, vilket kortfattat innebär planläggning, budgetering, resursallokering, implementation, utbildning, testning och utrullning. Mina kompetensområden är framförallt projektledning, processkartläggning och effektivisering av IT-processer. I tidigare uppdrag har jag även jobbat mycket med förvaltning, kvalitetssäkring och ledarskap.

Varför vill du arbeta på BiTA?

Därför att det är ett bolag med stor entreprenörskänsla där alla medarbetare är delaktiga i bolagets utveckling och har stor möjlighet att påverka bolagets riktning och kurs. Medarbetarna är intelligenta och professionella, och utgör tillsammans en väldigt stor kunskapsbas som delas och sprids inom organisationen. Samtidigt finns en bred variation av olika typer av både kunduppdrag och interna uppdrag som ger utrymme för personligt lärande och tillväxt.

Vilka utmaningar ser du som du skulle vilja bidra till att lösa?

Att lyfta uppfattningen kring bolaget och dess rykte till att bli en av de hetaste och mer välkända kandidaterna i val av såväl arbetsgivare som för företag att handla tjänster av.

Vad kan du ge för goda råd till någon som vill arbeta på BiTA?

Sök dig hit eller kom och besök oss på en kunskapsfrukost för att prata med oss och få veta mer om BiTA och hur vi arbetar.


Hej, Ingemar Tunstig!

Vad jobbar du med på BiTA och vilka är dina kompetensområden?

Jag arbetar mest med utbildning, och då gärna inom ledarskap, sälj & service, presentationsteknik, mentorskap och coaching. Men jag har även arbetat mycket med projekt- och förändringsledning samt process- och organisationsutveckling. Jag har arbetat med ITIL sedan 2005 och genomfört en mycket stor mängd ITIL-utbildningar. Troligen är jag den person i Sverige som har utbildat flest personer i ITIL Foundation!

Varför vill du arbeta på BiTA?

Under en lång tid har jag huvudsakligen arbetat i eget företag. Ofta ensam, ibland i nätverk, några gånger i start up-projekt. Nu känner jag mig väldigt stimulerad av att ha kommit in i en fast arbetsgrupp med kompetenta kolleger som behärskar sådant som jag inte kan. Detta har givit mig nya uppdrag, breddat min utbudspalett och leveransförmåga. Det känns väldigt motiverande!

Vilka utmaningar ser du som du skulle vilja bidra till att lösa?

När människor står inför förändringar uppstår alltid känslomässiga reaktioner. Ofta glädje och spänning, men hos många uppstår också osäkerhet, rädsla och ovilja. Jag tror att jag med min bakgrund, både vad gäller kunskap/utbildning och erfarenhet av kunder och uppdrag, kan bidra till framgångsrika förändringsresor där inslag av oro kan både förebyggas och tas om hand.

Vad kan du ge för goda råd till någon som vill arbeta på BiTA?

Om du känner att du har något att bidra med och om du är prestigelös, då finns här ett härligt kompisgäng som kan göra livet roligt. I det gänget kan vi tillsammans skapa stora kundvärden och glada kunder. Och det är väl det roligaste som finns, eller hur?


Hej, Charlotte Larsson!

Vad jobbar du med på BiTA och vilka är dina kompetensområden?

Jag arbetar som verksamhetskonsult med inriktning på verksamhets- och tjänsteutveckling. Mina kompetensområden är Service Management, förändrings- och projektledning samt utbildning.

Varför vill du arbeta på BiTA?

På BiTA får man kombinera konsultuppdrag och utbildning vilket ger en bra kombination. Det är bra att kunna ge exempel från aktuella uppdrag som utbildare och kursdeltagarna kan ofta känna igen sig. BiTA har en stor kundbas med varierande uppdrag både inom offentliga- och privata verksamheter. BiTAs kollegor är mycket generösa med sina kunskaper så man behöver inte känna sig ensam hos kund.

Vilka utmaningar ser du som du skulle vilja bidra till att lösa?

Utmaningar som kunder ofta står inför är att det kan finnas inbyggda hinder för att kunna expandera eller forma bättre förvaltningsbara tjänster. Dessa hinder kan jag identifiera utifrån organisationstruktur, processer och ansvarsfördelning på så sätt kan kunden åtgärda hindren och komma vidare till önskad position. På BiTA finns utmaningen att ständigt anpassa våra tjänster till det marknaden efterfrågar. Det gör vi genom att tillsammans skapa nya tjänstekoncept och utbildningar, t ex rollbaserade utbildningar. Nya konsulter bidrar också med att öka vår sammanlagda kompetens.

Vad kan du ge för goda råd till någon som vill arbeta på BiTA?

Våga tro på dig själv. Ofta kan du mer än du tror. Ta ansvar för din utveckling och ge av din kunskap så får du mycket mer tillbaka.


Vill du läsa mer om oss som arbetar på BiTA kan du göra det här