Wise IT gav BiTA ett uppdrag att ta fram ett utbildningsprogram för Servicedesk agents – Ett mycket lyckat samarbete!

2020-10-01
Så här uttalar sig Michaela Pettersson projektansvarig på Wise IT.
”Vi valde BiTA för att de har väldigt lång erfarenhet av den här typen av utbildningar och i branschen känner många till BiTA sedan tidigare. Viktigt var också att de tillsammans med etablerade partners kunde samordna och erbjuda alla delarna i utbildningen”

Tanken med utbildningen är att täcka upp en behovsbrist på marknaden. Genom urval och intervjuer identifierar Wise IT en grupp personer med rätt personlighet och inställning, men utan tidigare erfarenhet av liknande arbete och ger dem möjligheten att gå utbildningen. För att sedan direkt efter programmet erbjuda dem anställning och uppdrag.
 
BiTAs uppdrag var således att göra dem redo för detta. Det innebar att sy ihop ett utbildningsprogram som innefattade alla delar som krävs för att klara arbetet som Servicedesk agent, det som Wise IT kallar ”Tech agent”, mer eller mindre självgående från dag 1, trots avsaknad av tidigare erfarenhet från yrket. Under fyra intensiva veckor i mars utbildades 13 ambitiösa studenter i programmet i BiTAs lokaler.
 
I utbildningen varvas mjuka och teoretiska ämnesområden, så som samtalsteknik, kundkommunikation, kunskapshantering, arbetssätt och metoder med praktiska moment av olika teknikdelar, så som operativsystem, applikationer och nätverk.
Programmet var mycket lyckat och både Wise IT, studenterna, vi själva och våra partners tycker att samarbetet fungerat mycket bra och utbildningsprogrammet nådde målsättningen att göra studenterna redo för uppdrag.
 
”Det som jag tycker var det bästa med utbildningen var att studenterna verkligen får med sig alla delarna och att det finns en röd tråd genom hela utbildningen.” Säger projektansvarig Michaela Pettersson Wise IT
 
Vi på BiTA tackar Wise IT för den här möjligheten och ser nu vidare på att ta fram liknande program för andra roller hos Wise IT och för andra organisationer.
 
Om ni är intresserade av att sätta upp ett eget utbildningsprogram eller har behov av att utbilda just Servicedesk agenter kontakta Annica Forsgren 08-410 320 00.
 
Några kommentarer från studenterna:
”Fantastiskt stort tack för ett trevligt bemötande av alla utbildare och personal som tagit hand om oss under den tid vi spenderat hos er”
”Allt var ju nyttigt och perfekt och användbart på arbetsmarknaden.”
” Kursen uppfyllde alla förväntningar.”