Välkommen Petra Flyborg – en erfaren kollega inom processutveckling, kvalitet och projektledning

2018-02-19
Måndagen den 5 februari välkomnande vi Petra till BiTA. Petra har gedigen kompetens och besitter bred erfarenhet genom sin bakgrund inom flera branscher; fokus har under hennes karriär varit på verksamheter inom IT/Telekom och byggbranschen. Petra har därmed öga för att se möjligheter, förbättringar och samband i verksamheten, oavsett bransch.
I Petras breda bakgrund finns en tydlig röd tråd; kvalitet, process och projekt med koppling till IT/teknik. Hennes år på Ericsson, både i Sverige och i Tyskland, lade grunden för hennes kunskap inom kvalitetssäkring och processutveckling samt att arbeta i projektform. Petra är nyfiken som person och ser utmaningar som möjligheter. Hon brinner för att förbättra verksamheter, därmed ligger verksamhetsutveckling henne varmt om hjärtat i kombination med förändringsledning vilket gjorde hennes val att börja på BiTA naturligt.
 
Som konsult förespråkar Petra transparent kommunikation och hon tar sig gärna an utmaningen att medla mellan medarbetare, det kan röra sig om såväl språkliga förbindelser och hierarkiska sådana som trasslig kommunikation mellan olika verksamhetsområden eller branscher.
 
Kuriosa om Petra och hennes yrkeserfarenheter är att hon varit delaktig i flera projektmoment kring produktionen av Norra Länken. Uppdraget som sådant var ett arbete i miljardklass och ställde oerhört höga krav på säkerhet, tydlighet och kvalitet. Hennes arbetsuppgifter var främst inom arbetsmiljö vilket i sin tur ledde till att hon drev ett förändringsarbete för Sveriges Byggindustrier kopplat till attitydförändring kring medvetenheten och sättet att arbeta med säkerhet.
 
Vi på BiTA ser fram emot att få arbeta tillsammans med Petra och att ta del av hennes kunskap och erfarenheter. Hon kommer bli en stor tillgång för oss på vår fortsatta resa. Varmt välkommen till oss på BiTA Petra!