BITA TAR KOMPETENSUTVECKLING TILL NÄSTA NIVÅ

2018-01-31
Nu lanserar vi BiTAinsight – vårt koncept för att kompetensutveckling ska bidra till positiv förändring och snabb nytta.

Vi tar kompetensutveckling till nästa nivå – kompetens och lärande för det moderna företaget

En av de främsta utmaningar och utvecklingsmöjligheter i vår tid idag, handlar om hur vi ska kunna ta fasta på förändringar som sker i och med digitaliseringen. Kompetens idag och imorgon är en förutsättning. Och precis som det mesta behöver kunskap utvecklas.

För att medarbetare, ledare och chefer ska kunna utveckla en förståelse för hur digitaliseringen påverkar dem, organisationen och samhället behöver vi skapa förutsättningar för att uppnå förståelse. Förändring kräver kunskap och kunskap ger i sin tur förändring.

Under snart två decennier har vi på kunskapsföretaget BiTA arbetat med kompetensutveckling, lärande och att förbereda individer inför nya yrkesroller eller utveckla dem i sina befintliga roller. Resan med att utveckla vår verksamhet har gett oss en större förståelse för vad som krävs för att skapa lärande över tid.

Vi vet att det gör skillnad att arbeta strukturerat med kompetensutveckling i en organisation istället för att sporadiskt skicka sina medarbetare på utbildningar och kurser. Utbildningar kan lätt bli ett "slag i luften" istället för en del av ett helhetstänk.

Under den tid som vi på BiTA arbetat med kompetensutveckling har mycket skett, inte minst i vårt eget sätt att tänka runt hur man motiverar kompetensutveckling som en investering och se det som nyttoskapande snarare än som en individuell belöning, kortsiktigt incitament och något som snabbt kommer på tal i ett medarbetarsamtal.

I den snabba förändring som pågår just nu, inte minst inom IT och på grund av IT, så behöver organisationer planera för sin samlade kompetensutveckling på ett strukturerat sätt. BiTA är etablerade inom former för att bidra till kompetens och lärande. Vi har hjälpt mängder med organisationer att få ut effekten av sina kompetenssatsningar inte bara på kort sikt utan även över tid.

Därför lanserar vi nu BiTAinsight som tar kompetensutveckling till nästa nivå.