Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps COBIT ISO/IEC 20000 GIG-Utbildningar Certifiering Nyheter

Självservice som en naturlig del av medarbetarservicen (GIG)

Kundservice och det vi brukar kalla medarbetarservice blir allt viktigare i alla organisationer och är en viktig förutsättning för en förbättrad kundresa och en större kundupplevelse.

Frågan är varför det är så svårt, varför ser det ut som det gör efter 40 år med IT-support och hur går man tillväga och hur blir man lyckosam?
 
Självservice som en naturlig del av medarbetarservicen
I tidigare GIG talar vi en del om strukturer som är bra sätt att säkerställa gemensamma arbetssätt, ordning och reda, och tydlighet vad gäller tex roller och ansvar.
 
Vi talar också om processer och hur man kan effektivisera sitt arbete genom att se över och förenkla sina processer. Idag kan många förenklingar ske med hjälp av avancerad teknik där vi på olika sätt kan automatisera, regelstyra och förenkla hanteringen – och det är detta som detta GIG  handlar en del om.
 
Dessutom kommer vi att prata om självservice mer generellt och diskutera vad självservice egentligen är för något och vad det innebär och betyder att vi flyttar över en stor del av arbetet att hitta svar på sina frågor och problem direkt på medarbetaren. Självklart så är detta inte helt problemfritt och arbetet med medarbetarresan blir ännu viktigare, där vi behöver differentiera och hantera olika medarbetare på olika sätt beroende på förmåga och kunskap.
 
Vi diskuterar viktiga självservicefunktioner såsom lösenordshantering, FAQ, lathundar, informationsbanker, chatbots mm.
 
En kvalificerad kunskapshantering är också en förutsättning för möjligheten att utveckla bra och fungerande självserviceverktyg och vi går igenom och beskriver varför så är fallet.
 
På kursen får du kunskap och insikter om:
 • Vi definierar självservice
 • Vilka olika områden man enkelt kan arbeta inom
  • Vi går igenom dem område för område
 • Hur vi tar reda på var vi skall börja. Var skapar vi bäst VÄRDE snabbast
 • Vad självservice kräver av medarbetaren
 • Hur påverkar en väl utvecklad självservicearbetet inom kundserviceorganisationen
 • Kopplingen till kunskap och varför den är en förutsättning för självservice

Pris: 2850 kr (ex moms)

Tid: 09.00 - 12.00

Omdömen från våra kursdeltagare:
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Våra GIG-utbildningar är ett utmärkt sätt att kompetensutveckla dig på ett tidseffektivt sätt inom ett specifikt område och samtidigt skapa nya kontakter som kan bli värdefulla i din fortsatta utveckling.

På våra GIG får du:
 • Grundläggande kunskap i ämnet av en expert på området
 • Digitalt kursmaterial med bilderna från utbildningen
 • Verktygskort som summerar de viktigaste delarna
 • Ställa frågor, diskutera och dela erfarenheter
Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om kundservice rent generellt men också vill veta mer om hur vi BiTA definierar och arbetar med det vi kallar Medarbetarresan.
Kan vara alla roller i en organisation där man behöver förstå och ibland agera kopplat till god kundservice och hur man uppnår detta.
 
Kursmaterial
Du får en digital version av det material som gås igenom på kursen skickad till dig och ett verktygskort som fungerar som checklista och snabbreferens när man arbetar med Kund- och medarbetarservice.
 
Om kursledaren
Peter Hero
Peter Hero har arbetat med service och support i flera branscher både i den privata och i den offentliga sektorn. Idag driver Peter flera olika supportnätverk inom ”Support Services Institute” i hela landet. Han håller utbildningar inom service, support och kundkommunikation och är ofta anlitad både som talare och moderator på vid konferenser och event. För att kunna hjälpa sina kunder och sina medlemmar till nätverken på bästa sätt så håller Peter även koll på verktygsleverantörerna i branschen. Han har också en koppling till forskning och akademin där han är med i olika forskningsprojekt och forum för att driva utvecklingen inom support framåt, både nationellt och internationellt

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Självservice som en naturlig del av medarbetarservicen (GIG)

Pris: 2850kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Kursschema