ITIL® Service Management (ITSM) Rollbaserat lärande Säkerhet och riskhantering Ledning och styrning IT Support och Kundtjänst ISO/IEC 20000 Certifiering Nya utbildningar

Situationsanpassat Ledarskap, SL

Antal dagar: 2

Pris: 12900 kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 16.00

Kursmaterialet är på svenska
Läraren pratar svenska

OBS! Ej iPad kurs*

Situationsanpassat Ledarskap, SL
Kursen Situationsanpassat Ledarskap är världens mest genomförda ledarskapsutbildning och bygger på Paul Herseys modell om ett anpassat ledarskap.
 
Kursen syftar till att du som ledare ska få verktyg och träning i att på ett praktiskt sätt få dina medarbetare att växa och utvecklas mot hög kompetens och högt engagemang.
 
Du kommer att få öva färdigheter som att läsa av situationer och därefter anpassa din ledarstil för bästa resultat. Utmaningen består i att bedöma situationen utifrån medarbetarens förmåga och vilja till att lösa sin uppgift. Det handlar således mindre om vem medarbetaren är och mer om i vilken situation som denne befinner sig i.
Under kursens gång varvas teori med enkla, tydliga modeller och praktiska övningar.
 
Målgrupp
Kursen riktar sig till ledare på alla nivåer som vill förbättra sitt ledarskap.
 
Kursmaterial
Kursdokumentationen till Situationsanpassat Ledarskap är pappersbaserad och delas ut till deltagarna vid kursens start.

Förkunskapskrav
Inga. Men du förutsätts inneha eller tillträda en ledarroll för att tillgodogöra dig kursen på bästa sätt.
 

Kursmaterial
Du får ett omfattande kursmaterial som är på svenska

Antal deltagare

Kursen är utvecklad för grupper om 8 – 20 personer
 
Kurslängd
2 dagar. Som förberedande uppgift får deltagarna även genomföra en ledarstilsanalys
 
Språk
Kursmaterialet är på svenska. Kursledaren pratar svenska
 
Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren att ha blivit bättre på att:
 • läsa av medarbetarens situation och tolka behovet
 • anpassa sin ledarstil efter situationen
 • agera så att ett bättre resultat uppnås
 • kommunicera på ett mer effektivt sätt


Läs mer om kursinnehåll
Kursen Situationsanpassat Ledarskap är världens mest genomförda ledarskapsutbildning och bygger på Paul Herseys modell om ett anpassat ledarskap.
Övergripande innehåll:
 • Definition av framgångsrikt ledarskap
 • Kort om teorin och konceptet samt dess bakgrund
 • Inventering av svåra ledarsituationer, sammanställning och diskussion
 • Olika kompetensnivåer: Ställa diagnos och förstå olika behov för respektive kompetensnivå
 • Kännetecken och beteende för olika ledarstilar
 • Resultatet av deltagarnas personliga ledarstilsanalys
 • Använda rätt ledarstil med beteende för att matcha medarbetarens behov av ledarskap

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Situationsanpassat Ledarskap, SL

Antal dagar: 2
Pris: 12900kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha en iPad till mitt utbildningsmaterial (kostnad 2 950 kr)
* iPaden skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPaden tar du sen med dig till kursen.
iPad modell: iPad Wi-Fi 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med denna kurs:
"Lugn, pedagogisk kursledare"
"Kursledaren var lyhörd och bra på att förmedla det han skulle"
Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.

Kursschema

OM BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.
NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP