Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps COBIT ISO/IEC 20000 GIG-Utbildningar Certifiering Nyheter

Resultatmaximering-KPI:er som bygger motivation, genomförandeförmåga och ekonomi (GIG)

KPI:er som bygger organisation och ekonomi stark
 

En verksamhets framtida framgång och effektivitet börjar och avgörs av inre värden som ägare, ledning och medarbetare tillsammans lyckats skapa. Det handlar om värderingar, attityder och övertygelser som iterativt, ofta under många år, byggts upp i organisationen och som därmed blivit vägledande för kommande beslut och handlingar. Vid ett besök i ett företag med ett starkt inre värde möter du ofta människor som är fokuserade på mål och uppgift och som inte ovanligt är mycket lojal arbetsgivaren. Det är lätt att känna dess energi och framtidstro vilket smittar, varpå nästa tanke blir ”wow, här skulle jag vilja jobba”. Känns det igen? Verksamheten har lyckats skapa ett ledningssystem som över tid bygger rätt kultur, fokus och beteenden och därmed i en förlängning goda resultat.
 
Det omvända existerar givetvis också. I verksamheter med kontraproduktiva ledningssystem och nyckeltal är det inte ovanligt att organisationen är uppenbar ineffektiv och att individerna upplever det svårt att hänga med i allt som händer på arbetet och därför går runt med en känsla av otillräcklighet. Många uppger och det finns en filterbubbla mellan person och omgivning som är svår att ta på, men som ändå finns där och gör att människan inte riktigt ”får kontakt”? 

Ett GIG för dig som vill göra skillnad
Det här är ett GIG för den nyfikne, den som vill något och som törs göra skillnad. Det handlar om hur man kan skapa en organisation som gör precis allt den förmår, istället för det minsta den kan komma undan med.
 
Deltagarna får kunskap om KPI:er och verksamhetsstyrning, hur den påverkar människor och hur man kan utveckla en governance så att den bygger effektivitet och värde. Målet med giget är att chefer och medarbetare ska veta vilka variabler som är viktiga och hur man tillämpar dessa för att identifiera och implementera, för verksamheten, rätt KPI:er.
 
Vi berör områden som:
  • Viktiga villkor för KPI:er
  • Värdedimensioner och verksamhetslogiker
  • Värdeskapandet – hur går det till!
  • Effektivitet och kundnytta, två sidor av samma ”mynt”
  • Exempel på KPI:er och viktiga variabler för implementering

Pris: 2850 kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 12.00

Omdömen från våra kursdeltagare:
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Våra GIG-utbildningar är ett utmärkt sätt att kompetensutveckla dig på ett tidseffektivt sätt inom ett specifikt område och samtidigt skapa nya kontakter som kan bli värdefulla i din fortsatta utveckling.

våra GIG får du:
  • Grundläggande kunskap i ämnet av en expert på området
  • Digitalt kursmaterial med bilderna från utbildningen
  • Verktygskort som summerar de viktigaste delarna
  • Ställa frågor, diskutera och dela erfarenheter
Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som har ett behov av att utveckla eller förbättra verksamhetens KPI:er och hantera människor på ett framgångsrikt vis.
Deltagare till GIG:et kan vara alla roller i en organisation där Du behöver agera kopplat till team, organisation och verksamhetsutveckling.

Kursmaterial
Du får en digital version av det material som gås igenom på kursen och ett verktygskort som fungerar som checklista och snabbreferens för utveckling av KPI:er.

Om kursledare
 
Sture Johansson
Sture har varit verksam inom affärs och organisationsutveckling samt kommunikation sedan år 1994 i egna företag och som anställd i olika nyckelroller såsom affärsutvecklingschef, VD och HR-chef. På BiTA arbetar Sture inom kompetensområdet strategi och governance och har drivit en rad komplexa uppdrag såsom organisationsförändringar, ledarskapsutveckling och strategiutveckling åt företag och organisationer verksamma inom bland annat teknik, energi och fastighet. Som ledare är Sture trygg, motiverande och resultatorienterad och har förmåga att ”stå kvar när det blåser” och räds inte besvärliga situationer.

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Resultatmaximering-KPI:er som bygger motivation, genomförandeförmåga och ekonomi (GIG)

Pris: 2850kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha en iPad till mitt utbildningsmaterial (kostnad 3 500 kr exklusive moms)
* iPaden skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPad modell: Apple iPad (7th gen. 2019) Wi-Fi 10.2" 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Acknowledgements
ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Kursschema