ITIL® Service Management (ITSM) Rollbaserat lärande Säkerhet och riskhantering Ledning och styrning IT Support och Kundtjänst ISO/IEC 20000 Certifiering Nya utbildningar

Release, Control and Validation

Antal dagar: 3

Pris: 25450 kr (ex moms)

Certifieringskostnad: 2 475kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 17.00

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Se produktblad för denna kurs:
Release, Control and Validation_Produktblad.pdf

ITIL® Capability Release, Control and Validation (RCV) är en av Intermediate-kurserna inom ITIL® och ger en fördjupning på process- och rollnivå.
Kursen syftar till att lära ut kunskap om processer, roller, funktioner och aktiviteter för att möjliggöra förmågan och kompetensen att genomföra transitions-fasen enligt tjänstelivscykeln. Efter genomgången utbildning kommer du som deltagare att ha erhållit kunskap om bland annat:
 
- Betydelsen av RCV när man tillhandahåller en tjänst
 
- Hur man med hjälp av RCV uppnår operativ effektivitet
 
- Hur Change Management blir en avgörande förmåga för att lyckas med Service Transition
 
- Hur Service Validation and Testing används för att säkerställa integriteten och kvaliteten i Service Transition
 
- Utmaningar, framgångsfaktorer och risker med Release, Control and Validation.
 
BiTAs kurs ITIL® Capability Release, Control and Validation riktar sig till processägare, processledare, arkitekter, systemtekniker, Change Manager, Configuration Manager, Release Manager, systemutvecklare, testledare och projektledare.
 
Certifiering
Cirka 3 veckor efter avslutad kurs kan du som deltager genomföra en examination för att erhålla certifikatet ITIL® Release Control & Validation Certificate. Certifieringen är på engelska. Information om datum sker vid kurstillfället.
OBS! För att få skriva certifieringen krävs att du har ett ITIL Foundation certifikat.
 
Målgrupp
Kursen riktar sig till processägare, processledare, arkitekter, systemtekniker, Change Manager, Configuration Manager, Release Manager, systemutvecklare, testledare och projektledare.
Lär dig om processer, roller, funktioner och aktiviteter för att framgångsrikt kunna införa nya IT-tjänster.
 
Förkunskapskrav
För att kunna tillgodogöra sig kursen, bör deltagaren ha gått ITIL Foundation eller ha motsvarande kunskap.
Du förväntas lägga viss tid på självstudier i samband med kursen.

ITIL® Capability Release, Control and Validation är en av fördjupningskurserna inom ITIL®. Kursen tillhör den delen av fördjupningskurserna som heter Capability modules. Capability-kurserna syftar till att erbjuda en fördjupning på process- och rollnivå.

Capability-kursen Release, Control and Validation syftar till att lära ut kunskap om processer, roller, funktioner och aktiviteter för att möjliggöra förmågan och kompetensen att genomföra transitions-fasen enligt tjänstelivscykeln.

BiTA:s Capability-kurser är en bra fortsättning när ett företag vill komma vidare med arbetssättet och förbättra leveransen av IT-tjänster. Deltagarna ges fördjupade kunskaper och förmågor inom praxisens och livscykelns delar när det gäller det som handlar om att genomföra framgångsrik övergång av IT-tjänster. Kursen fokuserar på de processer och roller som är aktuella för Release, Control and Validation. Utbildningen är fem dagar lång och varvar teori med olika övningar.

Antal deltagare
Kursen är utvecklad för grupper om 6 – 14 personer.

Kurslängd
3 dagar

Språk

Kursmaterialet är på engelska. Kursledaren pratar svenska.
 
Målsättning

Efter genomgången utbildning kommer deltagaren att ha erhållit kunskap om:

• IT Service Management som en praxis
• Betydelsen av Release, Control and Validation när man tillhandahåller en tjänst
• Processer över livscykeln som specifikt handlar om förmågan att genomföra Release, Control and Validation
• Hur alla processer i Release, Control and Validation interagerar med andra processer i tjänstelivscykeln
• Aktiviteterna, metoderna och funktionerna för respektive process för Release, Control and Validation
• Hur man med hjälp av Release, Control and Validation uppnår operativ effektivitet
• Hur Change Management blir en avgörande förmåga för att lyckas med Service Transition
• Hur Service Validation and Testing används för att säkerställa integriteten och kvaliteten i Service Transition
• Vanliga aktiviteter enligt Release, Control and Validation
• Roller och ansvar inom Release, Control and Validation
• Hur man mäter Release, Control and Validation
• Vad som behöver beaktas när det handlar om införande och teknik
• Utmaningar, framgångsfaktorer och risker med Release, Control and Validation
• Hur CSI blir en konsekvens av effektiva Release, Control and Validation-processer


Läs mer om kursinnehåll
Kursens innehåll

Kursen kommer bland annat att omfatta följande delar:

Introduktion till Release, Control and Validation
• Service Management som en praxis
• Kort repetition och genomgång av ITIL-biblioteket och närliggande publikationer, ramverk och standarder
• Definition av tjänst och tjänstehantering
• Funktioner och processer i tjänstelivscykeln
• Hur Release, Control and Validation stödjer tjänstelivscykeln

Processerna i Release, Control and Validation
• Change Management
- Syfte och mål med processen
- Omfattningen av processen
- Nyttan för verksamheten och tjänstelivscykeln
- Förståelse av principerna och de grundläggande koncepten
- Gränssnitten till övriga processer
- Användandet av mätetal för processen
- Hur processen blir en del av de dagliga aktiviteterna
• Service Asset and Configuration Management
- Syfte och mål med processen
- Omfattningen av processen
- Nyttan för verksamheten och tjänstelivscykeln
- Förståelse av principerna och de grundläggande koncepten
- Gränssnitten till övriga processer
- Betydelsen av en CMS
- Användandet av mätetal för processen
• Service Validation and Testing
- Syfte och mål med processen
- Omfattningen av processen
- Nyttan för verksamheten och tjänstelivscykeln
- Förståelse av principerna och de grundläggande koncepten
- Gränssnitten till övriga processer
- Betydelsen av relevant testdata och testmiljö
- Användandet av mätetal för processen
• Release and Deployment Management
- Syfte och mål med processen
- Omfattningen av processen
- Nyttan för verksamheten och tjänstelivscykeln
- Förståelse av principerna och de grundläggande koncepten
- Gränssnitten till övriga processer
- Hur dokumentation skapas och underhålls
- Användandet av mätetal för processen
• Request Fulfilment
- Syfte och mål med processen
- Omfattningen av processen
- Nyttan för verksamheten och tjänstelivscykeln
- Förståelse av principerna och de grundläggande koncepten
- Gränssnitten till övriga processer
- Användandet av mätetal för processen
• Service Evaluation
- Syfte och mål med processen
- Omfattningen av processen
- Nyttan för verksamheten och tjänstelivscykeln
- Förståelse av principerna och de grundläggande koncepten
- Hur processen stödjer ledningsbeslut
• Knowledge Management
- Syfte och mål med processen
- Omfattningen av processen
- Nyttan för verksamheten och tjänstelivscykeln
- Förståelse av principerna och de grundläggande koncepten
- Gränssnitten till övriga processer

Roller och ansvar inom Release, Control and Validation
• Roller och ansvar för de olika processerna

Teknikpåverkan
• Generella tekniköverväganden och allmänna teknikkrav
• Hur man planerar för och inför tekniska lösningar för Service Management

Hantering av införandefrågor
• Bra praxis för att införa förmågebaserade processer
• Utmaningar, framgångsfaktorer och risker med att införa förmågebaserade processer
• Funktioner och kännetecken för Release, Control and Validation

Gemensamma aktiviteter och CSI
• Mognadsmodell för Technology Management
• Koncept och modeller för tjänsteövervakning och kontroll
• Mätmetoder för tjänster
• Demings cykel
• Metoder och tekniker för CSI
• Tillämpning av effektivt CSI-program
• Beskriva aspekter av rapportering och hur prestationer kan mätas
• Cost-benefit-argument för att använda sig av CSI

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Release, Control and Validation

Antal dagar: 3
Pris: 25450kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha en iPad till mitt utbildningsmaterial (kostnad 2 950 kr)
* iPaden skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPaden tar du sen med dig till kursen.
iPad modell: iPad Wi-Fi 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med denna kurs:
 "Trevliga lokaler och personal. Gemytligt. Väljer detta nästa gång med."
 
"Sagt om kursledaren: Han kunde plocka ner de ibland högtravande ITIL-formuleringarna till en nivå som var både begriplig och befriande/rolig!  ***** (5 stjärnor)"

”Det bästa med kursen var lärarens stora erfarenhet och goda pedagogiska förmåga”
 
”Det bästa med kursen var helheten”
 
"Bra/intressanta diskussioner och erfarenheter från övriga deltagare"
 
Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.

Kursschema

OM BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.
NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP