Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps COBIT ISO/IEC 20000 GIG-Utbildningar Certifiering Nyheter

Hur vi bäst bedriver förändringsarbete i medarbetarresan (GIG)

Kundservice och det vi brukar kalla medarbetarservice blir allt viktigare i alla organisationer och är en viktig förutsättning för en förbättrad kundresa och en större kundupplevelse.
 
Frågan är varför det är så svårt, varför ser det ut som det gör efter 40 år med IT-support och hur går man tillväga och hur blir man lyckosam?
 
Hur vi bäst bedriver förändringsarbete i medarbetarresan
För att kunna hålla en hög effektivitet, hög kvalitet och alltid vara relevant för medarbetarna i deras ansträngningar att alltid leverera de bästa av tjänster till slutkunder och medarbetare, så behöver man ständigt förändra och utveckla sitt stöd till dem.
 
Att involvera hela eller större delar av verksamheten då man arbetar med förändring är viktigt för att skapa delaktighet och att få förändringar att verkligen skapa värde i det dagliga arbetet.
 
Genom att arbeta med agila metoder så får man också fruktsamma samarbeten över avdelnings- och enhetsgränser som i sig är en förutsättning för tvärfunktionell samverkan där sedan olika kunskaper och förmågor bidrar till en bättre och mer träffsäker nedarbetarresa.
 
Något som man får på köpet är en tydlig kulturell förändring internt på IT, men också i tankesättet mot kund och medarbetaren som skall stöttas.
 
På kursen får du kunskap och insikter om:
 • Att skapa sig en nulägesbild för att sedan koppla den mot definierad målbild för medarbetarresan
 • Hur man skapar fruktsam samverkan inom hela IT för optimal kundservice
 • Hur man enklast och snabbast bedriver förändringsarbete inom kundservice
  • Agila tankar och hur man kan tänka i förändring av en kundservice
 • Vilka kulturella förändringar man får på köpet med denna typ av förändringsarbete
 • Beskrivning av det agila arbetssättet
 • Hur man behåller momentum i förändringsarbetet över tid
  • Ständig förbättring och "Lessons learned

Pris: 2850 kr (ex moms)

Tid: 09.00 - 12.00

Omdömen från våra kursdeltagare:
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Våra GIG-utbildningar är ett utmärkt sätt att kompetensutveckla dig på ett tidseffektivt sätt inom ett specifikt område och samtidigt skapa nya kontakter som kan bli värdefulla i din fortsatta utveckling.

På våra GIG får du:
 • Grundläggande kunskap i ämnet av en expert på området
 • Digitalt kursmaterial med bilderna från utbildningen
 • Verktygskort som summerar de viktigaste delarna
 • Ställa frågor, diskutera och dela erfarenheter
Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om kundservice rent generellt men också vill veta mer om hur vi BiTA definierar och arbetar med det vi kallar Medarbetarresan.
Kan vara alla roller i en organisation där man behöver förstå och ibland agera kopplat till god kundservice och hur man uppnår detta.
 
Kursmaterial
Du får en digital version av det material som gås igenom på kursen skickad till dig och ett verktygskort som fungerar som checklista och snabbreferens när man arbetar med Kund- och medarbetarservice.

Om kursledaren
Peter Hero
Peter Hero har arbetat med service och support i flera branscher både i den privata och i den offentliga sektorn. Idag driver Peter flera olika supportnätverk inom ”Support Services Institute” i hela landet. Han håller utbildningar inom service, support och kundkommunikation och är ofta anlitad både som talare och moderator på vid konferenser och event. För att kunna hjälpa sina kunder och sina medlemmar till nätverken på bästa sätt så håller Peter även koll på verktygsleverantörerna i branschen. Han har också en koppling till forskning och akademin där han är med i olika forskningsprojekt och forum för att driva utvecklingen inom support framåt, både nationellt och internationellt

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Hur vi bäst bedriver förändringsarbete i medarbetarresan (GIG)

Pris: 2850kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha en iPad till mitt utbildningsmaterial (kostnad 3 500 kr exklusive moms)
* iPaden skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPad modell: Apple iPad (7th gen. 2019) Wi-Fi 10.2" 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Acknowledgements
ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Kursschema