ITIL® Service Management (ITSM) Rollbaserat lärande Säkerhet och riskhantering Ledning och styrning IT Support och Kundtjänst ISO/IEC 20000 Certifiering Nya utbildningar

Certifierad Specialist Problem Management

Antal dagar: 2

Pris: 14200 kr (ex moms)

Certifieringskostnad: 2200kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 17.00
Kursmaterialet är på svenska med engelska
facktermer, läraren pratar svenska

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Se produktblad för denna kurs:
Certifierad Specialist Problem Management.pdf

Kursen Certifierad Specialist Problem Management vänder sig till dig som vill vidareutveckla dig i din roll inom Problem Management. Den ger dig en djupare förståelse för principerna, och praktisk erfarenhet av att använda praxis (best practice) inom Problem Management, hur processen kan införas och styras i en organisation, samt ger dig kunskap och verktyg för att tillämpa den i ditt dagliga arbete. 
 
Kursen har också till syfte att ge tillräckliga kunskaper för en certifiering till Certified Specialist Problem Management.
 
Utbildningen är två dagar lång och varvar teori med olika övningar. Diskussioner, erfarenhetsutbyte och övningar för praktisk tillämpning av processen är viktiga komponenter i kursen. Kursmaterialet är på svenska, med facktermer på engelska. Kursledaren talar svenska.
 
Kursen är certifieringsgrundande och som avslutning på kursens andra dag har du möjlighet att skriva certifieringsprovet som leder till certifieringen Specialist Problem Management. 
 
Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som arbetar eller planerar att arbeta med Problem Management ur ett styrande perspektiv.
 
Kursen riktar sig till:
 • Individer som behöver praktiska kunskaper om branschens praxis inom Problem Management och hur det kan bidra till att höja kvaliteten på IT-leveransen inom en organisation eller till externa kunder
 • Ansvariga för Problem Management eller processägare som skall utveckla processen och utöva styrning och uppföljning av den
 • Övriga med ansvar för ledning och styrning inom IT Service Management som behöver specialkunskaper i detta område
 • Individer som vill utveckla sig själva, och ev. certifiera sig, i sin yrkesroll

Förkunskapskrav
Inga särskilda förkunskapskrav för att delta på kursen, även om vi rekommenderar att deltagaren har kunskaper som motsvarar ITIL Foundation-nivå.
 
För att få göra certifieringsprovet för Certified Specialist Problem Management, krävs att deltagaren har ett ITIL® Foundation Certificate.

Kursmaterial
Kursdokumentationen är digital och laddas ner av deltagarna på en läsplatta eller dator. Kursdokumentationen är på svenska med engelska ITIL-termer.
 
Kurslängd
Två dagar: kl 09.00– 17.00. Certifiering (frivillig) sker mot slutet av dag 2.

Certifiering

För att få göra certifieringsprovet för Certified Specialist Incident Management, krävs att deltagaren har ett ITIL® Foundation Certificate.

Certifieringsprovet är 60 min och omfattar 20 flervalsfrågor. Certifieringen sker i samarbete med Dataföreningen Certifiering.
 
Språk
Kursen ges på svenska, kursmaterialet är på svenska men använder engelska ITIL-termer. Certifieringen görs på svenska.
 
Målsättning
 • Efter genomgången utbildning kan deltagaren förvänta sig att ha kunskaper och förståelse för följande:
 • Syfte och mål med Problem Management
 • Problem Management och dess plats i ITIL®:s tjänstelivscykel Service Operation
 • Hur man kan införa processen i en organisation
 • Hur man kan mäta processen, utöva styrning och uppföljning, samt förbättra den
 • Förstå att en organisation reagerar på förändring och ha fått grundläggande förståelse för att detta behöver hanteras


Läs mer om kursinnehåll
Certifierad Problem Management Specialist
Kursen omfattar bland annat följande ämnen:
 • Service Management
  En repetition från kursen ITIL® Foundation om service management och tjänster, med genomgång av begrepp och principer kring service management i ITIL:s ramverk, de fem livscyklerna, värdeskapande tjänster, processer och funktioner
 • Processer
  Grunderna kring processer, deras värde, hur man utvecklar, dokumenterar, leder, styr och förbättrar dem. Processroller och ansvarsmatriser (RACI)
 • Service Operation
  Genomgång av alla aspekter av ITIL:s livscykelfas Service Operation; principer, koncept, terminologi, processer, aktiviteter som krävs för att leverera och supporta överenskomna tjänster. Vi belyser även organisation och roller
 • Stakeholder Management
  Vi adresserar vikten av att känna till och förhålla sig till vilka intressenter man har i olika sammanhang, vad de är intresserad av och hur de påverkar. Vårt fokusområde för intressentkartläggning, analys och påverkan är Problem Management, Service Operation, och tjänsteleverans
 • Problem Management i detalj
  Vi går igenom hela Problem Management-processen i sina olika delar, adresserar  organisatoriska aspekter, outsourcingsituationer och gränssnitt till andra processer
 • Att driva förändring
  Betydelsen av kommunikation för att driva förändring och hur ”Attityd, Beteende och Kultur (ABC)” inom en organisation påverkar och kan hanteras för ett lyckat införande
 • Styrning, mätning och ständig förbättring
  Hur man kan mäta Problem Management-processen, analysera och rapportera mot uppsatta mål och även identifiera möjligheter till förbättring. Vi diskuterar kritiska framgångsfaktorer (KFF/CSF) och nyckeltal (KPI) för Problem Management
 • Problemlösningstekniker
  Vi går igenom problemlösningstekniker såsom Kepner and Tregoe, Fishbone/Ischikawa och Pareto Analysis och övar på att använda dem
 • Praktiskt arbete
  Gruppövningarna är utformade för att ge en praktisk tillämpning av Problem Management-processen och rollen som Problem manager
 • Förberedelse för certifiering

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Certifierad Specialist Problem Management

Antal dagar: 2
Pris: 14200kr (ex moms)
Certifieringskostnad (2200kr) tillkommer om du väljer att certifiera dig
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

Certifiering
Ja, jag vill deltaga i den certifiering som genomförs under denna kurs
iPad
Ja, jag vill ha en iPad till mitt utbildningsmaterial (kostnad 2 950 kr)
* iPaden skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPaden tar du sen med dig till kursen.
iPad modell: iPad Wi-Fi 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med denna kurs:
"Mycket givande med dialogen med deltagarna och såklart kunskapen man fick om problemprocessen genom materialet och kursledaren"
"Kursledaren engagerade och entusiasmerade mig"
"Inspirerande, engagerande, duktig kursledare på att förmedla och  förklara. Många bra exempel också"
"Uppfriskande kunskaper och inspiration. Kursen gick otroligt fort och det var kul/givande"
Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.

Kursschema

OM BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.
NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP