ITIL® Service Management (ITSM) Rollbaserat lärande Säkerhet och riskhantering Ledning och styrning IT Support och Kundtjänst ISO/IEC 20000 Certifiering Nya utbildningar

Certifierad Specialist Incident Management

Antal dagar: 2

Pris: 14200 kr (ex moms)

Certifieringskostnad: 2200kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 17.00
Kursmaterialet är på svenska med engelska
facktermer, läraren pratar svenska

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Se produktblad för denna kurs:
Certifierad Specialist Incident Management.pdf

När du gått igenom kursen Certifierad Specialist Incident Management har du förutsättningar att:
 • Förstå samspelet mellan processer i Service Operations
 • Mäta och följa upp incidenthanteringens syfte och mål
 • Vidta och driva förbättringsaktiviteter för att uppnå incidenthanteringens syfte och mål
 • Anpassa incidenthantering vid t.ex outsourcing

Kursen Certifierad Specialist Incident Management vänder sig till dig som vill vidareutveckla dig i din roll inom Incident Management. Den ger dig en djupare förståelse för principerna, och praktisk erfarenhet av att använda praxis (best practice) inom Incident Management, samspelet med övriga processer, hur processen kan införas och styras i en organisation, samt ger dig kunskap och verktyg för att tillämpa den i ditt dagliga arbete.

Kursen har också till syfte att ge tillräckliga kunskaper för en certifiering till Certified Specialist Incident Management.

Under utbildningen varvar vi teori med praktiska övningar och diskussioner med syfte att ge kunskap om hur man praktiskt tillämpar och arbetar i processen Incident Management och i rollen som Incident Manager.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar eller planerar att arbeta med Incident Management ur ett styrande perspektiv.

Kursen riktar sig till:
 • Individer som behöver praktiska kunskaper om branschens praxis inom Incident Management och hur det kan bidra till att höja kvaliteten på IT-leveransen inom en organisation eller till externa kunder
 • Service desk-ansvariga eller processägare som skall utveckla processen och utöva styrning och uppföljning av den
 • Övriga med ansvar för ledning och styrning inom IT Service Management som behöver specialkunskaper i detta område
 • Individer som vill utveckla sig själva, och ev. certifiera sig, i sin yrkesroll

Förkunskapskrav
Inga särskilda förkunskapskrav för att delta på kursen, även om vi rekommenderar att deltagaren har kunskaper som motsvarar ITIL Foundation-nivå och arbetar i en driftorganisation.

Innehåll
Kursen tar bland annat upp följande ämnen:
 • Service Management och dess processer
 • Service Operations, aktiviteter och arbetssätt
 • Samspelet mellan processerna
 • Incident Management i detalj
 • Service Operation och Outsourcing
 • Att driva en förändring
 • Styrning, mätning och förbättring
Målsättning
 • Efter genomgången utbildning kan deltagaren förvänta sig att ha kunskaper och förståelse för följande:
  Syfte och mål med Incident Management
 • Incident Management och dess plats i ITIL®:s tjänstelivscykel Service Operation
 • Hur man kan införa processen i en organisation
 • Hur man kan mäta processen, utöva styrning och uppföljning, samt förbättra den
 • Förstå att en organisation reagerar på förändring och ha fått grundläggande förståelse för att detta behöver hanteras
Språk
Kursen ges på svenska, kursmaterialet är på svenska men använder engelska ITIL-termer. Certifieringen görs på svenska.

Kurslängd
Två dagar.
Dag 1 är kursen mellan kl 09.00-17.00 där sista timmen är en möjlighet att göra uppgifter som diskuteras dag 2 eller frågeställningar till kursledaren och övriga deltagare.
Dag 2 är kursen mellan kl 09.00-17.00 där sista timmen är en möjlighet att göra certifieringen.

Kursmaterial
Kursdokumentationen är digital och laddas ner av deltagarna på en läsplatta eller dator. Kursdokumentationen är på svenska med engelska ITIL-termer.

Certifiering
För att få göra certifieringsprovet för Certified Specialist Incident Management, krävs att deltagaren har ett ITIL® Foundation Certificate. Certifieringsprovet är 60 min och omfattar 20 flervalsfrågor. Certifieringen sker i samarbete med Dataföreningen Certifiering.


Läs mer om kursinnehåll
Certifierad Incident Management Specialist
 
Kursen omfattar bland annat följande ämnen:
 • Service Management
  En repetition från kursen ITIL® Foundation om service management och tjänster, med genomgång av begrepp och principer kring service management i ITIL:s ramverk, de fem livscyklerna, värdeskapande tjänster, processer och funktioner
 • Processer
  Grunderna kring processer, deras värde, hur man utvecklar, dokumenterar, leder, styr och förbättrar dem. Processroller och ansvarsmatriser (RACI)
 • Service Operation
  Genomgång av alla aspekter av ITIL:s livscykelfas Service Operation; principer, koncept, terminologi, processer, aktiviteter som krävs för att leverera och supporta överenskomna tjänster. Vi belyser även organisation och roller med ett fokus på Service Desk
 • Stakeholder Management
  Vi adresserar vikten av att känna till och förhålla sig till vilka intressenter man har i olika sammanhang, vad de är intresserad av och hur de påverkar. Vårt fokusområde för intressentkartläggning, analys och påverkan är Incident Management, Service Desk, och tjänsteleverans
 • Incident Management i detalj
  Vi går igenom hela Incident Management-processen i sina olika delar, adresserar ServiceDesk och organisatoriska aspekter, outsourcingsituationer och gränssnitt till andra processer
 • Att driva förändring
  Betydelsen av kommunikation för att driva förändring och hur ”Attityd, Beteende och Kultur (ABC)” inom en organisation påverkar och kan hanteras för ett lyckat införande
 • Styrning, mätning och ständig förbättring
  Hur man kan mäta Incident Management-processen, analysera och rapportera mot uppsatta mål och även identifiera möjligheter till förbättring. Vi diskuterar kritiska framgångsfaktorer (KFF/CSF) och nyckeltal (KPI) för Incident Management
 • Service Operation och Outsourcing
  Vad händer med ärendehanteringen och kategoriseringen vid en Outsourcing? Vilka funktioner av Operations är det vi outsourcat, och vad får det för konsekvenser?
 • Praktiskt arbete
  Gruppövningarna är utformade för att ge en praktisk tillämpning av Incident Management-processen och rollen som incident manager
 • Förberedelse för certifiering

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Certifierad Specialist Incident Management

Antal dagar: 2
Pris: 14200kr (ex moms)
Certifieringskostnad (2200kr) tillkommer om du väljer att certifiera dig
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

Certifiering
Ja, jag vill deltaga i den certifiering som genomförs under denna kurs
iPad
Ja, jag vill ha en iPad till mitt utbildningsmaterial (kostnad 2 950 kr)
* iPaden skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPaden tar du sen med dig till kursen.
iPad modell: iPad Wi-Fi 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med denna kurs:

"Bra exempel som gjorde att kursmaterialet blev ännu mer förståligt, bra kursledare"

Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.

Kursschema

OM BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.
NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP