OBS! Eventet har ägt rum.

Hur ditt bolag möjliggör att behålla sin identitet och samverkanskultur i den "nya" distanserade världen

Distans, 2021-02-02

Alla organisationer är mer eller mindre påverkade av tvånget att under 2020 delvis arbeta på distans. Hur mycket man påverkades berodde framför allt på hur väl, man redan innan, var förberedd för moderna arbetssätt. Väldigt fort blev vi intvingade i nya arbetsmodeller som egentligen krävde tydlig målstyrning, agil samverkanskultur, hög flexibilitet och lättillgänglig kunskapsdelning.
 
Trots att många organisationer tycker sig ha klarat sig bra in i det nya arbetssättet så börjar det nu också synas brister i ledarskap, oroliga chefer och medarbetare, svårt att hitta sin plats som nyanställd, bristande innovationskraft osv.
 
Genom att en gång för alla arbeta igenom de viktiga frågorna rörande; strategi och styrning, kultur, organisation, genomförande, ledarskap och hantering av talanger; som är entydiga för framgångsrika organisationer så kan du råda bot på detta. Vi kommer också att diskutera frågor om trivsel och hälsa, kommunikation och verktyg.
 
Välkommen att lyssna på BiTA för att få lite tips om hur du kan komma igång!
 
Datum: 
2 Februari
Detta event är ett distansevent.
Inbjudan till eventet kommer i ett separat mail senast 24 timmar innan eventet startar.
 
Program:
08:00 Seminarium "Hur ditt bolag möjliggör att behålla sin identitet och samverkanskultur i den "nya" distanserade världen
08:45 Seminariet avslutas
 
Seminariet är kostnadsfritt!
Frågor - ring eller maila till
annica.forsgren@bita.eu
0709-125076
 
Välkomna!